QQ空间爱情留言签名:我会永远陪着你,1314的爱着你...

»作者:佚名 »来源:不详 »发布时间:2010-8-25 13:30:44 »☜永久收藏到QQ书签☞QQ空间爱情留言签名代码:

[M][fts=6][ffg,#FFFFFF,#FFFFFF]★.`[/ft][/ft]
[B][ftc=#111111]═[ftc=#111111]═[ftc=#222222]═[ftc=#333333]═[ftc=#444444]═[ftc=#555555]═[ftc=#666666]═[ftc=#777777]═[ftc=#888888]═[ftc=#999999]═[ftc=#OOOFFF]═ [ftc=#OOOFFF][fts=6][ftf=wingdings]{[/ft][/ft]  [ftc=#OOOFFF]═[ftc=#999999]═[ftc=#888888]═[ftc=#777777]═[ftc=#666666]═[ftc=#555555]═[ftc=#444444]═[ftc=#333333]═[ftc=#222222]═[ftc=#111111]═[ftc=#111111]═[/u]
[M][fts=3][ftc=#OOOFFF]●[/ft][/ft]
[fts=6][ftc=#444444]●[/ft][/ft] [fts=4][ftc=#OOOFFF]●[/ft][/ft]
[M][fts=3][ftc=#OOOFFF]●[/ft][/ft][B]

[fts=6][ftc=#555555]●[/ft][/ft][B]

[ftc=#F9091A]-◆.⿷.咪 咪 我 会 永 远 陪 着 你 ,一 生 一世 的 爱 着 你 ...-[/ft]

效果:

QQ空间爱情留言签名


本站申明:

设为首页收藏本站联系方式版权申明广告合作网站地图